Bütçe 2019 ve Sağlık

Prof. Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) –  24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimin ardından önceki sistemde yasama, yürütme ve yargıya ait olan yetkilerin neredeyse tümü, Cumhurbaşkanı’na devredildi; parlamento ve siyasi partiler etkisizleştirildi. 2019 yılı ile sonrasındaki yıllarda Merkezi Yönetim Bütçe Yasası’nın uygulanmasına yönelik yetkilerin kullanımı ve devrine ilişkin hususların belirlenmesi ile Yasa’nın […]

Devamı

2018 Bütçesi=“AKP: Çalışandan alacağım patrona vereceğim!”

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Dayanışma Akademisi – Bu yılki bütçe değerlendirme yazımızda öncekilerle neredeyse benzer bir başlangıç yapmamız, iki konuyu yineleme pahasına paylaşmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, genel bütçe olarak bahsedilen metnin yasama tekniği açısından ne olduğu ve Resmi Gazete’de yayımlanana kadar nasıl bir süreç izlendiği. Diğeri de genel bütçenin içeriğinin politik ekonomideki anlamı. […]

Devamı

Sağlık kurumları iflasın eşiğinde, yükü vatandaşta

Hastaların ödediği muayene katkı payları, yüzde 20 ile 60 arasında artırıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel, “Piyasacı sağlık politikaları sürdükçe devletin eli hastanın cebinden çıkmayacak” görüşünü aktardı. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ Hastaların, hastane muayenelerinde ödedikleri katkı payları artırıldı. 31 Aralık günü yayınlanan üç ayrı mükerrer gazete içindeki çok sayıda değişiklik arasında, hastane ve ilaç […]

Devamı

2017 Bütçesi ve Sağlık Hizmeti Harcamaları

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Dayanışma Akademisi –  Başbakan, 17 Ekim 2016 tarihinde bir üst yazı ile “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı” ile gerekçesini Bakanlar Kurulu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanlığı’na gönderdi. Uygulamadaki mevzuata göre, genel bütçe, Hükümet tarafından TBMM Başkanlığı’na gönderilip, ilgili komisyonlarda görüşülüp, TBMM Genel Kurul’unda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı’nın […]

Devamı