Türkiye’de Aşı Üretiminde Neler Oldu?

Dr. Hüseyin Remzi Bey, Zoeros Paşa ve Veteriner Hüseyin Hüsnü Bey’in Osmanlı’da “Dârü’l-Kelb Tedavihanesi” kurmaları, ilk kuduz aşısının Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane’de 1888 yılında, çiçek aşısının 1892’de üretildiği tarihten sonra neler oldu ve niçin aşı üretemez hale getirildik? Stratejik bir ürün olan ve halk sağlığını korumada en başat çözüm aracı olan aşıyı ve üretim teknolojisini […]

Devamı

Sağlık sistemine güvensizlik aşı kararsızlığını pekiştiriyor

“Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı için sağlığı tehdit eden on neden arasında aşı kararsızlığını da sayıyor. Şu anda yılda 2-3 milyon ölüm aşıyla önlenebiliyorken aşı ve aşı yaptırma konusunda tereddüt, kararsızlık, isteksizlik ve aşının reddi, aşı ile önlenebilir hastalıklarla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi tersine çevirme tehlikesini getiriyor. Artan kızamık vakalarında ve dünya çapında görülen salgınlarda aşı […]

Devamı

Aşı meselesinde ihtiyacımız olan ne?

Dr. Nilay Etiler TTB Halk Sağlığı Kol Başkanı –  Aşı ile ilgili konular son dönemde hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun gündemini meşgul ediyor. Aşı konusunun gündemimizde olmasının en önemli nedeni Türkiye’de aşıyı reddeden aile sayısı giderek artıyor olmasıdır. Sadece aşıyı reddeden değil bundan daha fazla olduğunu tahmin ettiğimiz sayıda aile de aşı ile ilgili […]

Devamı

Bağışıklama zorunlu olmalı mı?

“Tıp etiği açısından birey özerkliği genellikle ön plandadır; zorla tıbbi müdahale olamayacağını savunuruz daima. Ancak kişinin karar verme yeterliğinin olmadığı durumlarda birey özerkliği ve buna bağlı olarak kişilik haklarının kullanımına dair bir istisna oluşur. Başkalarının yaşam ve sağlığı işin içine girdiği zaman bu hakkın kullanımı daha da tartışmalı hale geliyor. Dolayısıyla bağışıklama konusunda toplum sağlığı […]

Devamı

Birinci Basamak Sağlık Sistemi Yeniden Kurulmalıdır!

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) –  Birinci basamak sağlık kurumları tarafından sunulan, kişiye yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin durumuyla ilgili, iller bazında, herhangi bir veriye ulaşamayalı neredeyse 17 yıl oldu. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sonuncusu 2001 yılın için yayımlanan İstatistik Yıllığı’nda sağlık ocağı ve sağlık evlerinde […]

Devamı

Kızamık vakalarındaki artışa dikkat!

TTB Merkez Konseyi, 2018 yılında kızamık vakalarında yaşanan artışla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nı uyardı. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 2018 yılında kızamık vakalarında yaşanan artışla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nı uyardı. Artışın, yetkililerin 2010 yılından bu yana yaptığı gibi “yabancı vakalarla” açıklanabilir olmadığını belirten TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın aşılarla ilgili […]

Devamı

TTB Etik Kurulu: Aşı karşıtlığı bağışıklama için tehdittir

TTB Etik Kurulu, “Aşı Konusunda Yaşanan Tereddütler, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı Konusunda Görüş”ünü açıkladı. Aşının insanlığın müşterek bir değeri olduğunu vurgulayan TTB Etik Kurulu, aşı karşıtlığının bağışıklama için bir tehdit olduğunu belirtti. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu tarafından hazırlanan “Aşı Konusunda Yaşanan Tereddütler, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı Konusunda […]

Devamı

TTB’nin aşıyla ilgili yasa değişikliği önerisi TBMM’de

TTB’nin çocukluk dönemi aşılarıyla ilgili olarak hazırladığı yasa değişikliği önerisi CHP’li hekim milletvekillerince TBMM’ye sunuldu. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) giderek artan aşı reddine karşı sağlık çalışanlarına ve halka çocukluk dönemi aşılarının önemini hatırlatmak ve zorunlu aşı yasasının bir an önce çıkarılması için Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirmek amacıyla 5 Nisan’da başlattığı “Aşı […]

Devamı

Okul çağı aşılamaları: Böyle gider mi?

Okul dönemi aşıları hijyenik olmayan, kalabalık ortamlarda yapılıyor. Mükerrer aşı uygulamaları olabiliyor. Aşıların sınıflarda hazırlanması ve uygulaması sırasında geçen süre ve kargaşa çocuklarda endişe ve korkuyu artırıyor. Okul dönemi aşıları için çocukların sağlığını ve psikolojisini önceleyen bir uygulama gerekiyor. Dr. Neşe Yılmaz TSM Hekimi Ülkemizde çocukluk çağı ve erişkin aşılamaları kliniklerde uygulanmaktadır. Ancak okul çağı […]

Devamı