Sezarın Kasparileri vs TTB’nin Tabipleri

Dr. Vedat Bulut Ankara Tabip Odası Başkanı –  Roma ve eyaletlerinde saraylarda saltanatlarını sürdüren bir avuç oligark, Sezarlar ve asiller, paryaların emekleri üzerinde saltanatlarını ve servetlerini oluşturdular. Onlar da üç kıtada at koşturdular. Bunlarla övündüler. Çağ savaşların, katliamların, bu savaş ve katliamlardan elde edilen ganimetle, vergi ve haraçlardan gelirle sürdürülen bir iktisadi yapının var olduğu […]

Devamı

ATO’dan hastanelerin kapatılmasına karşı dava

Ankara Tabip Odası, Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında kapatılacağı belirtilen 6 hastanenin kapatılmasına karşı Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Tıp Dünyası – ANKARA Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında kapatılacağı belirtilen 6 hastanenin kapatılmaması için hukuki süreç başlattı. ATO, 21 Şubat 2018 tarihinde söz konusu 6 hastanenin kapatılmasına karşı, Ankara İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi […]

Devamı