14 Mart’ın tarihçesi

Tıp Dünyası – ANKARA –  14 Mart, Osmanlı’da modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul ediliyor. 14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulduğu gün. II. Mahmut, büyük önem verdiği okulun açılışı hakkında sadrazama yazdığı bir mektupta amacını şu sözlerle belirtiyor: […]

Devamı