Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bulgur Kırbaş: En Önemsediğimiz Şey Meslektaşlarımızla Birebir Temas Kurabilmek

Makale

Türk Tabipleri Birliği’nin 28, 29, 30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği 76. Olağan Büyük Kongresi öncesinde tabip odaları seçimli genel kurullarını tamamlayarak yönetimlerini belirledi. Tıp Dünyası gazetesi olarak oda yöneticilerine önümüzdeki döneme dair önceliklerini ve hekimlerle nasıl ilişki kurmayı planladıklarını sorduk. Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Derya Bulgur Kırbaş yanıtladı. Bulgur Kırbaş, en önemsedikleri şeyin sahada, hastanelerde, ASM’lerde meslektaşları ile birebir temas kurabilmek olduğunu söyledi.

Tabip Odası olarak önümüzdeki dönem planlamanızda önceliğiniz nedir?

Demokratik Hekim Girişimi olarak Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu ve diğer kurullarda 4. dönemimizde faaliyet göstermekteyiz. Aktif olarak oda faaliyetlerinde yer aldığımız andan itibaren TTB’nin ana değerlerine, ilkelerine, iyi ve onurlu hekimliğe bağlı bir perspektiften çalışmaya önem verdik. Ülke geneli mesleğimizi ve toplum sağlığını ilgilendiren sorunların yanı sıra yerelde halk sağlığını ilgilendiren gerek sağlık sistemine dair gerekse kamusal alanlarda var olan sıkıntılar ile ilgili söz kurma, alanda ve basında gündemlerimize dikkat çekme, zaman zaman diğer meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek saha çalışmalarında yer alma şeklinde çok çeşitli yöntemlerle, daha insancıl bir sağlık sisteminin mümkün olabileceğine yönelik mücadelemize devam ettik; önümüzdeki iki yıllık süreçte de devam etmeye çabalayacağız. Bu çalışmalar içerisinde en önemsediğimiz şey sahada, hastanelerde, ASM’lerde meslektaşlarımızla birebir temas kurabilmek ve gücümüz yettiğince alanda olabilmektir. Yeni dönem planlamalarımızda da önceliğimiz bu olacaktır. Özellikle genç meslektaşlarımızın yerelde odamızla, genelde TTB kültürü ve ilkeleri ile hemhal olmasını çok önemsiyoruz. Bunun yanı sıra kentteki kadın hekimlerin bir aradalığını ve görünürlüğünü arttırmayı da önemsiyoruz. Bu bağlamda çeşitli temaslar, etkinlikler planlayacağız. Son yıllarda Şanlıurfa Tabip Odası kentin de önemsenen bir bileşeni haline gelmiş ve dikkate alınan, kente dair ortak sorunlarda önerileri önemsenen ve söz kurabilen bir noktaya gelmiştir. Önümüzdeki dönemde bunu daha da güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Hekimler/sağlık çalışanları ile ilişkilenme adına neler yapmayı planlıyorsunuz?

İlk günden itibaren en büyük enerjimizi sahayı dolaşmaya harcıyoruz. Örgütlenmeyi çok önemsiyoruz ve hekimlere temas etmenin odaların ilk yapması gereken iş olduğunu düşünüyoruz. Yıllardır bunu yapıyoruz ve bu yaptığımız saha gezileri ile ilgili çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Meslektaşlarımızla temasımızı gerek özlük haklarımızla ilgili mücadelelerde, gerekse de yerel ve özgün sorunlarla ilgili birebir temas ve idarecilerle, yetkililerle görüşmeler, toplantılar ve basın açıklamaları ile yaratmaya çalışmaktayız. Kendileri için mücadele eden, yerel ve özgün sorunlara dair söz kuran bir tabip odasının sahada karşılık bulduğunu görüyor, inanıyoruz. Ayrıca kentimizde hekimlerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyici faaliyetleri önemsiyor, spor, dil öğrenme, çeşitli sosyal etkinliklerde buluşmalar gibi yaşamın çok çeşitli alanlarına yedirilmiş buluşmalar, temaslar gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.

Tıp Öğrenci Komisyonu faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz. Her dönem olduğu gibi intörn hekimlerle periyodik buluşmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu dönemde gerçekleşen Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde yer alarak kurduğumuz stant ile genç meslektaşlarımızla tanışmanın yanı sıra protokolde ve konuşmacılar arasında yer alarak genç meslektaşlarımıza mesleğe başlarken iyi hekimliği hatırlatmayı görev bildik; önümüzdeki dönemlerde de bu teması korumaya gayret edeceğiz. Özellikle genç pratisyen ve uzman meslektaşlarımıza yönelik, alanda tespit edilen ihtiyaçlar da gözetilerek sürekli tıp eğitimi kapsamında periyodik eğitim serilerine devam edeceğiz. Kadın hekimlerin de hem örgütlenme alanında hem de faaliyetlerimizde daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Daha önce düzenlemiş olduğumuz sosyal buluşma etkinliği sahada olumlu karşılık bulmuştur. Bu tür faaliyetleri olabildiğince sıklaştırmayı hedefliyoruz. Gün geçtikçe artan kadın aktivist hekimlerimizle bu dönem daha da gelişeceğimize inanıyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.