‘Ceza Yönetmeliği’nizi Kabul Etmiyoruz!

Makale

TTB Aile Hekimliği Kolu, COVID-19 salgını ile geçen çalışma dönemi boyunca yaptığı çalışmaları ve her sözleşme döneminde birlikte belirlenen görüş ve taleplerini TTB Aile Hekimliği Kolu internet sitesinde yayımlamaktadır.

Bir yandan aile hekimliği çalışanlarının emeğinin sömürülmesine karşı sürdürülen mücadele, diğer yandan da halkın sağlık hakkı, sağlığının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla tabip odaları aile hekimleri komisyonları üyeleriyle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar devam etmektedir.

Pandemi boyunca güvenli çalışma olanakları ve ortamının sağlanması, çalışanın emeğinin korunması için düzenli toplantılar ve bilgilendirmeler basın açıklamaları yaptık. Salgın boyunca aile hekimliği çalışanlarının durumunu ve salgının toplumu ne oranda nasıl etkilediği, birinci basamak sağlık hizmetinde nasıl seyrettiğine ilişkin verileri sağlık çalışanları ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaştık.

Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ni sağlık çalışanlarının düşünce ve önerilerini açıklamaya yasak getirdiği, özlük haklarını kısıtladığı için “Ceza Yönetmeliği” olarak adlandırarak temmuz başından itibaren ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi için mücadele başlattık. Temmuz ayında ceza yönetmeliğini mahkemeye taşıyıp, saha toplantıları ile eylem sürecini planladık. Mahkeme sürecinden sonra, ağustos ayından başlayarak saha eylemleri ve tüm birinci basamak örgütleri ile birlikte eylemlerin düzenlenmesinde yer aldık. Merkezi basın açıklamaları ve eylemlerin peşinden eylül ayı ile birlikte odaların desteği ile eylemlilik sürecini tüm ülkeye yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.

Emeğimizi sömüren, halkın sağlığını gasp eden bakanlık politikalarına karşı tüm komisyonlarımızla birlikte cevabımız ortaktır:

Emek bizim, söz bizim! Ceza yönetmeliğinizi kabul etmiyoruz!

 

Dr. Kazım Doğan Eroğulları

TTB Merkez Konseyi Üyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.