Artık yeter, cadı avı bitsin!

Makale

Aralarında Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyeleri Prof. Dr. Taha Karaman ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen, Diyarbakır Tabip Odası’ndan Dr. Civan Gökalp ile tabip odalarımızın yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı, 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildi.

Tıp Dünyası – ANKARA

Aralarında Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyeleri Prof. Dr. Taha Karaman ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen,  Diyarbakır Tabip Odası’ndan Dr. Civan Gökalp ile tabip odalarımızın yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı, 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildi.

Son KHK’de Sağlık Bakanlığı’ndan ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanı sayısı 752, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) ihraç edilenlerin sayısı 1184 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı’ndan ihraç edilen sağlık çalışanlarının 233’ünü, YÖK’ten ihraç edilen akademisyenlerin 64’ünü hekimler oluşturuyor.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 3 Kasım 2016 tarihinde bir gazeteye yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’ndan şu ana kadar ihraç edilen kişi sayısının 4 bin 792 olduğunu bildirmişti. Son ihraçlarla birlikte bu sayı 5 bin 544’e ulaştı.

Akdağ ayrıca, 2 bin 252 kişiye görevden el çektirildiğini, açığa alınan bin 835 kişinin görevine iade edildiğini, toplamda 8 bin 848 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Bunun adı cadı avı!

677 sayılı KHK ile yapılan yeni ihraçlara TTB tepki gösterdi. TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, TTB üyesi ve yöneticisi olan hekimlerin Türkiye’de iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hedef seçildikleri vurgulandı. Bununla birlikte bunca hekimin ihraç edilmesi ile sağlık hizmetlerinde ve eğitiminde doğan büyük boşluğun yerinin doldurulamaz hale geldiği ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi bağlamında belirgin aksaklıklara neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Hekimlerin, akademisyenlerin haksız, hukuksuz, nedensiz bir şekilde görevlerinden ihraç edilmeleri ne olağanüstü hal ne de darbe girişimi ile ilgilidir; bunun adı cadı avıdır. Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin güçlenmesi ve görevlerine son verilen meslektaşlarımızın öğrencilerine ve hastalarına bir an evvel yeniden kavuşabilmeleri için verdiğimiz mücadeleden bir adım geri durmayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.” denildi.