Akıl dışı sağlık sistemini bir kez daha sorgulayalım!

Makale

30 Ocak günü toplanan TTB Genel Yönetim Kurulu, 14 Mart Tıp Haftası sürecinde yapılacak eylem ve etkinlikleri ele aldı.

Tıp Dünyası – ANKARA

TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 30 Ocak 2016 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. Tabip odaları, kollar ve çalışma gruplarından temsilcilerin katıldığı toplantıda ülke gündemi, sağlık alanının ve sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu durum ve 14 Mart Tıp Haftası süreci ele alındı.

İstanbul Tabip Odası Delegesi Dr. Osman Öztürk ve Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa’nın Divan’a seçilmesiyle başlayan toplantı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın açış konuşması devam etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, ülkenin ve sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu durumun genel bir tablosunu çizdi. Çok ağır bir dönemden geçen Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin sayısının 2 buçuk milyona ulaştığını belirten İlhan, ciddi bir göçmen sorunu ile karşı karşıya olunduğunu kaydetti. İlhan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sağlık çalışanlarının çok ciddi sorunları bulunduğuna, sağlık kuruluşlarının karargâh haline getirildiğine, sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin hedef haline getirildiğine dikkat çekti.

İlhan, TTB’nin Dünya Tabipleri Birliği ile birlikte “Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu”nu düzenlediğini belirterek, tüm hekimleri ve tabip odası temsilcilerini 25-27 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek bu sempozyuma davet etti.

“Akıl dışı sağlık sistemini bir kez daha sorgulayalım!”

TTB’nin tüm uyarılarına karşın, 13 yıldır durmadan altyapısız tıp fakültesi açan ve tıp fakültelerinin kontenjanlarını artıran AKP iktidarının, şimdi “ihtiyacın üzerinde hekim sayısına ulaşılacağı” gerekçesiyle tıp fakültesi kontenjanlarını azaltmaya hazırlandığını anlatan Bayazıt İlhan, tıp öğrencilerinden asistanlara, özel sağlık alanında çalışan hekimlerin durumundan sağlık alanında giderek yaygınlaşan taşeron çalışmaya kadar sağlık ortamında akıl dışı bir tablonun yaşandığını belirtti. İlhan, tüm hekimlere seslenerek, “Gelin bu akıl dışı sağlık sistemini bir kez daha sorgulayalım” çağrısında bulundu.  

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener’in TTB faaliyetlerini aktardığı sunumu ile devam eden GYK toplantısının öğleden sonraki oturumunda tabip odaları, kollar ve çalışma grupları temsilcileri faaliyetlerini aktardılar ve Türkiye sağlık ortamını değerlendirdiler. Toplantı, 14 Mart Tıp Haftası sürecinde yürütülecek etkinlikler için önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.