Akçakale’de sağlık hizmetleri takviye edilmeli

Gündem

Türk Tabipleri Birliği, Akçakale Sınırı'ndan Türkiye'ye sığınmacı geçişini, sığınmacıların genel durumunu ve sağlık sorunları ile ilgili tespit ve önerilerini raporlaştırdı. Raporda, sağlık hizmetlerinin takviye edilmesi gerektiği belirtildi  

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Bölge Tabip Odaları adına bir heyet, Suriye Tel Ebyad kentinde yaşanan çatışmalardan kaynaklı olarak Tel Ebyad’da yaşayan insanların Akçakale sınır kapısına yığılması üzerine sığınmacıların sağlık sorunlarını gözlemlemek, tespitler yapmak ve raporlaştırmak üzere Akçakale'de incelemelerde bulundu. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay ve Şanlıurfa Tabip Odası Üyesi Dr. Bulut Ezer’den oluşan heyet tespit ve önerilerini raporlaştırdı. 

Heyet 18 Haziran 2015 tarihinde Akçakale’de Kaymakam Eyüp Fırat, Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Gerger, Gümrük Müdür Yardımcısı, Akçakale Süleymanşah Konaklama Tesisi Sağlık Çalışanları ve sivil yurttaşlarla görüşmeler yaptı.

Heyetin tespitlerine göre, Tel Ebyad’da çatışmaların yoğunlaştığı 3-4 Haziran 2015 tarihinden sonra AFAD’ın resmi kayıtlarına göre 23 bin 253 kişi Akçakale Merkez’e geçti. Yerel kaynaklara bu rakam 40 bin civarında. Geçişler ilk önce sınır telleri üzerinden yapılmak istenmiş ancak güvenlik güçleri tarafından geçişlerin kontrol altına alınması amacıyla Gümrük Kapısı üzerinden yapılmaya başlanmış durumda.  

4 yıldır kurulu bulunan ve sığınmacıların barındığı Akçakale Süleymanşah Konaklama Tesisi’nde ise yaklaşık 28-30 bin civarında sığınmacı bulunuyor. Yine heyetin tespitlerine göre sığınmacıların giriş çıkışları Kamp Yönetimi’nin iznine bağlı ve kontrol altında. Dışarıdan kampa girişler yasak. Burada kalan sığınmacı sayısının yüzde 50-60’ını çocuklar oluşturuyor. Tesiste görev yapan pratisyen hekimler çok sık rotasyon yapıyorlar ve bu sağlık çalışmalarına olumsuz etki ediyor. Acil polikliniğine günde 350-400, aile hekimliği polikliniğine 150-200, dahiliye polikliniğine 150-200, çocuk hastalıkları polikliniğine ise 100-150 hasta başvuruyor. Burada bir psikolojik danışmanlık birimi bulunmuyor.

Heyet, raporunda konaklama merkezlerine alınan bu sığınmacılara gıda, içme suyu ve kıyafet desteği sağlanması, konaklama merkezlerinin sağlık hizmetlerinin sunulduğu birimlere nüfusa göre sağlık çalışanlarınca takviye yapılması, Akçakale Devlet Hastanesi’nin tıbbi alet, medikal malzeme, hekim ve yardımcı sağlık personeli açısından eksiklikleri giderilmesi gerektiğini bildirdi. Raporda ayrıca, Kardiyoloji, Nöroloji ve Beyin Cerrahisi branşlarına hekim atanması ve yetersiz olan kadın doğum branşında hekim sayısı artırılması gerektiği belirtildi.