/ Kategori / savaş-göç-sağlık

Savaş karşıtı tutum almak hekimlerin görevidir

3 Ocak 2018 - 17:11 / Haberler

Dünya Tabipler Birliği, barıştan yana olma ve savaş karşıtı tutum almanın hekimlerin görevi olduğunu bildirdi. TTB’nin de aralarında olduğu beş tabip birliğinden oluşan bir çalışma grubunun yaklaşık 3 yıllık…

Onurlu, sağlıklı, iyi bir yaşam herkesin hakkıdır

24 Kasım 2017 - 16:35 / Haberler

Savaşın neden olduğu zorunlu göç, göçmenlerin içinde bulunduğu yaşam koşulları ve sağlık hakları, göçün…

Savaş, Göç ve Sağlık

24 Kasım 2017 - 14:54 / Başyazı

Suriye’de 2011 yılından bu yana yaşanan savaş, milyonlarca insanın yurtlarını terkettiği bir göç dalgasına neden oldu. Yaşamları…

Sağlık hizmetlerine yönelik şiddet eylemleri dinmiyor…

1 Aralık 2016 - 15:13 / Haberler

Dr. Hande Arpat - Dünyanın dört bir yanında çatışmalar, şiddet, savaş dinmiyor... Bu çatışma ortamlarındaki yeni “trend” ise sağlık hizmetlerine yönelik şiddet eylemleri. En son, 6 Kasım 2016 tarihinde…

Savaş ve Kadın

14 Kasım 2016 - 17:31 / Haberler

Savaşlar, kadınların yaşam alanlarını, yaşam koşullarını etkiler ve değiştirir. Göçler, yoksulluk, alt yapı hizmetlerinin bozulması, yokluğu, eğitim ve sağlık kurumlarının yetersizliği veya yokluğu, savaşın yol açtığı…

Kadınlar savaş istemiyor!

14 Kasım 2016 - 16:57 / Haberler

TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi: “Savaşta en çok zarar gören kadınlar ve çocuklardır. Dünya kamuoyunu konuya duyarlı ve aktif olmaya çağırıyoruz. Türkiye’de de İstanbul Protokolü’nün…

Çocuklara kıymayın!

12 Mayıs 2016 - 17:34 / Haberler

Toplumsal psikolojimizin sert şekilde zorlandığı/sınandığı bir dönemden geçiyoruz adeta… Patlamalar, savaş, göç, katliamlar, çocuk tacizleri/tecavüzleri, tüm bunların yarattığı halet-i ruhiye……

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Prof. Sir Michael Marmot: “Her çocuk en iyi başlangıç şansını hak eder”

13 Nisan 2016 - 00:59 / Haberler

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Sir Michael Marmot, Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın davetlisi olarak geldiği İstanbul’da, “Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı” başlıklı…

Hekimler barışın sesidir!

11 Nisan 2016 - 15:57 / Manşet

17 ülkeden hekimler, savaş, göç ve sağlık sorunlarını konuştular Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne…