/ Manşet

Manşet

6 Ekim 2017 - 13:56 in Manşet

Başarısızlığın belgesi!

Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı değişti Altı yıl önce 663 sayılı “yetkisiz” KHK ile bir gecede değiştirilen…
29 Haziran 2017 - 17:22 in Manşet

Demokrasi olmadan sağlık olmaz!

TTB 68. Büyük Kongresi’nde OHAL ve KHK’lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği…
15 Mayıs 2017 - 13:04 in Manşet

Hayır, daha bitmedi… Yeni başlıyor!

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı. TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’un çağrısıyla Türkiye’nin dört…
7 Nisan 2017 - 14:45 in Manşet

Hekimler birlikte güçlü!

TTB Merkez Konseyi, 14 Mart programı kapsamında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, tabip odalarınca gerçekleştirilen…
9 Mart 2017 - 15:52 in Manşet

İyi hekimlikten, özlük haklarımızdan, demokrasi talebimizden VAZGEÇMİYORUZ!

14 Mart'ta Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak yüksek sesle itirazımıza devam ediyoruz ve iktidara,…
2 Şubat 2017 - 15:50 in Manşet

Kötülüğün karşısında iyilik, içimizde büyüteceğimiz umudumuz, geleceğimiz var!

“Ülkenin hemen bütün sorunlarının yumak haline dönüştüğünün farkında olarak dün…
29 Aralık 2016 - 13:45 in Manşet

Anayasa Mahkemesi’nden Sağlık Bakanlığı’na: DUR!

Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin yönetiminde Sağlık Bakanlığı temsilcisinin yer alamayacağına…
1 Aralık 2016 - 14:21 in Manşet

Artık yeter, cadı avı bitsin!

Aralarında Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyeleri Prof. Dr. Taha Karaman ve Yrd. Doç. Dr. Hafize…