/ Haberler

Haberler

21 Ocak 2019 - 16:38 in Haberler

TTB Etik Kurulu: Aşı karşıtlığı bağışıklama için tehdittir

TTB Etik Kurulu, “Aşı Konusunda Yaşanan Tereddütler, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı Konusunda Görüş”ünü açıkladı.…
21 Ocak 2019 - 16:32 in Haberler

Savaş köprüleri vurur

Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın, İstanbul Tabip Odası Başkanlığını yürüttüğü 2006-2010 dönemindeki anıları, “Savaş…
21 Ocak 2019 - 15:26 in Haberler

Yaşatma çabası suç değildir!

2016 yılında Cizre’de sivil halka sağlık hizmeti sunma amacıyla yola çıkan, ancak ilçe girişinde engellenen ve daha sonra…
21 Ocak 2019 - 14:08 in Haberler

Barış mücadelecisi hekimler onurumuzdur!

TTB eski başkanları Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof. Dr. Özdemir Aktan ile TTB eski Yüksek Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Şebnem…
11 Aralık 2018 - 17:28 in Haberler

Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz

Tıp Dünyası – ANKARA 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında, 24 Ocak 2018 tarihinde…
11 Aralık 2018 - 17:20 in Haberler

TTB Genel Yönetim Kurulu’ndan ortak karar: “Hekimlik ve insanlık değerlerine müdahalelere sessiz kalmayacağız”

TTB Merkez Konseyi üyelerinin, tabip odası yöneticilerinin, TTB’nin kol, çalışma grupları ve yayın organları temsilcilerinin…
11 Aralık 2018 - 17:15 in Haberler

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir!

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde…
11 Aralık 2018 - 16:56 in Haberler

5. maddeyi hazırlayan ve kabul edenlerin hekim olması çok hazin

Av. Mustafa Güler, başta 5. madde olmak üzere Sağlık Torba Yasası’nda kabul edilen bir kısım düzenlemenin yasamanın…