/ Haberler

Haberler

8 Mart 2018 - 15:25 in Haberler

Hekimlik değerlerini savunmaya devam!

24 Ocak 2018 tarihinde yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla 30 Ocak 2018 günü…
7 Mart 2018 - 17:14 in Haberler

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır

Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sekiz günlük gözaltı süresinin ardından 17 Şubat…
7 Mart 2018 - 17:06 in Haberler

Ulutaş ve Gökalp görevlerine iade edilmelidir!

TTB Merkez Konseyi üyelerinden Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp’in, gözaltında bulundukları sırada görevlerinden…
6 Mart 2018 - 18:00 in Haberler

TTB’ye Açılan Davalar ve Hekimlik Değerleri

Prof. Dr. Raşit Tükel - Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) geçmişine baktığımızda dava süreçleriyle ilk kez karşılaşmadığını…
6 Mart 2018 - 17:44 in Haberler

“Şehir Hastanesi fark ücreti”ne hazır olun!

TTB’nin düzenlediği Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı’nın sonuç raporunda, şehir…
6 Mart 2018 - 17:24 in Haberler

ATO’dan hastanelerin kapatılmasına karşı dava

Ankara Tabip Odası, Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında kapatılacağı belirtilen 6 hastanenin kapatılmasına karşı Ankara…
6 Mart 2018 - 17:03 in Haberler

Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!”

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin 5.’si Bursa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 23-25 Şubat 2018 tarihleri…
6 Mart 2018 - 16:51 in Haberler

The Lancet’ten itiraf: Sağlıkta Dönüşüm bir başarı öyküsü değilmiş meğer!

2013'te Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı 35 sayfalık yazıyla öven The Lancet şimdi reform niyetlerinin samimiyetini sorguluyor.…