Mücadeleye Devam!

Pandemiyle birlikte bir süre ara verdiğimiz Tıp Dünyası yayınımıza yeniden fakat bundan sonra e-dergi olarak başlıyoruz. Hem yeniden hem de yeni bir merhaba bu. Eylül sonunda yapılan Türk Tabipleri Birliği seçimleri ile oluşan yeni Merkez Konseyimizden ama değişmeyen mücadele geleneğimizden süzülen bir merhaba… Bir pandemi yaşamlarımızda ne çok değişikliğe yol açtı, nasıl usul usul farkındalıkları […]

Devamı

Türkiye’de Aşı Üretiminde Neler Oldu?

Dr. Hüseyin Remzi Bey, Zoeros Paşa ve Veteriner Hüseyin Hüsnü Bey’in Osmanlı’da “Dârü’l-Kelb Tedavihanesi” kurmaları, ilk kuduz aşısının Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane’de 1888 yılında, çiçek aşısının 1892’de üretildiği tarihten sonra neler oldu ve niçin aşı üretemez hale getirildik? Stratejik bir ürün olan ve halk sağlığını korumada en başat çözüm aracı olan aşıyı ve üretim teknolojisini […]

Devamı

Salgını Dikkate Almayan 2021 Yılı Sağlık Bütçesi

Ülkemizde 1963 yılında sosyalleştirme programının hedefi 1978’te herkes için sağlıktı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile bakanlığa verilen 15 görevin 14’ü koruyucu sağlık hizmetlerine yönelikti. Özellikle köyler için sağlık ocakları, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ve bağışıklamaya ağırlık verilmişti. 1978 Alma-Ata Uluslararası Sağlık Konferansı’nda hedefin 2000 yılında herkes için sağlık olduğu söylenmiş, ancak bu hedefe ulaşılamayınca 2020’ye uzatılmıştır; oysa […]

Devamı

Kronik Hastalıklar Pandemisi

Pandemi tüm ağırlığı ile devam ediyor. 11 Ocak 2021 itibari ile resmi rakamlara göre 2,3 milyonun üzerinde yurttaşımız COVID-19 tanısı aldı. 22.900’den fazla insanımızı ise COVID-19 nedeni ile kaybettik. Mart ayında ülkemizde resmî olarak ilk vakanın duyurulması ile pandemi yönetimi 10. ayını bitirdi. Ekonomik kaygıların pandemi ile mücadelenin önüne geçmesiyle vaka sayıları ve ağır hasta […]

Devamı

15 Mart’ta, Ankara’da, Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz!

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e çağrı yaptı. Tıp Dünyası – ANKARA Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri 31 Ocak 2020 tarihinde basın toplantısı düzenleyerek 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e çağrı yaptı. […]

Devamı

TTB 70. Büyük Kongresi 22 Haziran’da

TTB 70. Büyük Kongresi 22 Haziran’da Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi 22 Haziran 2019 tarihinde, Ankara’da Devlet Su İşleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 9.30’da başlayacak ve tek gün sürecek olan kongre, ara kongre olduğu için seçimsiz olarak düzenleniyor. Büyük Kongre, TTB yöneticilerine verilen cezalar ve siyasi iktidar tarafından TTB’ye […]

Devamı

Taleplerimizde ısrarcı, mücadelede kararlıyız!

Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşam için yeterli ve güvenceli ücret Güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunumuna uygun çalışma alanları Hekimlerin atamalarının önündeki engellerin kaldırılması TTB’nin Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi’nin yasalaşması Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. Yıldönümü dolayısıyla, Türkiye’nin dört bir yanında tabip odalarınca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde sağlık ortamının sorunlarına […]

Devamı

14 Mart’ın tarihçesi

Tıp Dünyası – ANKARA –  14 Mart, Osmanlı’da modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul ediliyor. 14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulduğu gün. II. Mahmut, büyük önem verdiği okulun açılışı hakkında sadrazama yazdığı bir mektupta amacını şu sözlerle belirtiyor: […]

Devamı

Bütçe 2019 ve Sağlık

Prof. Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) –  24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimin ardından önceki sistemde yasama, yürütme ve yargıya ait olan yetkilerin neredeyse tümü, Cumhurbaşkanı’na devredildi; parlamento ve siyasi partiler etkisizleştirildi. 2019 yılı ile sonrasındaki yıllarda Merkezi Yönetim Bütçe Yasası’nın uygulanmasına yönelik yetkilerin kullanımı ve devrine ilişkin hususların belirlenmesi ile Yasa’nın […]

Devamı

Hukuk ve adalete inanç zayıfladıkça şiddet artıyor!

Türkiye’de her gün onlarca hekim ve sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Sağlık alanında şiddet azalmak bir yana, giderek artıyor ve yaygınlaşıyor. Ölümle sonuçlanan şiddet olaylarında dikkat çekici bir artış söz konusu. Tıp Dünyası olarak, gerek sağlık alanındaki şiddet olaylarının artışı, gerekse toplumda giderek yükseldiği gözlenen şiddet kültürü dolayısıyla, sağlıkta şiddetin artış nedenlerini araştırırken toplumsal arka plana […]

Devamı