Üniversitelerin Bölünmesi ve Akademik Özerklik

Prof. Dr. Raşit Tükel  TTB Merkez Konseyi Başkanı –  9 Mayıs 2018 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı’nın onaylamasından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, ülkemizde üniversitelerin durumuyla ilgili çeşitli tartışmaları da gündeme getirdi. Bu yasal düzenlemede, içlerinde İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi […]

Devamı

Mehmet Zencir ve Nergül Çördük’ün yanındayız!

689 sayılı KHK ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevlerinden ihraç edilen 2010-2014 dönemi TTB Merkez Konseyi üyesi ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir ve çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ 29 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç […]

Devamı

Türkmen ve Karaman’ın ihracını kabullenemiyoruz!

TTB Yüksek Onur Kurulu, iki üyesinin üniversitedeki görevlerinden KHK ile ihraç edilmesine tepki gösterdi. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu, kurul üyeleri Prof. Dr. Taha Karaman ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen’in 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevlerinden […]

Devamı

Bu kilit nereye?

6 Ocak 2017 tarihli KHK ile kamu görevinden alınan akademisyenlerin odaları asma kilitle kilitlendi, bilgisayarlarına ve özel eşyalarına el konuldu. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ 6 Ocak 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden alınan akademisyenler arasında TTB eski İkinci Başkanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve TTB Kadın hekimlik ve […]

Devamı

Kafkaesk bir soruşturma

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık – “Bu suça ortak olmayacağız” adlı bildirinin 11.01.2016 tarihinde açıklanmasından on gün sonra Ege Üniversitesi hızla soruşturma açan üniversitelerin arasında yer aldı. İmzacıların çalıştıkları Edebiyat, Tıp, İletişim, İktisat ve Fen Fakültelerinin Dekanlarından bir komisyon oluştuğu öğrenildi. Komisyon 23 Mart’ta ifadelerini vermek üzere imzacıları davet etti. Rektörlük binası Bornova’da eski bir […]

Devamı

Bir OHAL Klasiği Olarak İhraçlar!

15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminin hemen ardından belirttiğimiz üzere, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olarak, askeri ve sivil darbelere geçmişte de karşıydık, şimdi de karşıyız. Darbe girişiminde bulunanları lanetliyoruz. Darbe girişiminin hemen ardından, hükümet darbeye karşı mücadelede demokrasi yöntemlerini değil Olağanüstü Hali (OHAL) tercih etmiş; 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile birlikte […]

Devamı