Kapitalizm kıskacında sağlık, OHAL kıskacında Türkiye

IAHPE ve TTB tarafından düzenlenen "Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük" temalı toplantı 14-15 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Özlem Özkan Avrupa Uluslararası Sağlık Politikası Birliği (The International Association of Health Policy Europe – IAHPE) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ortaklığı ile düzenlenen "Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük" temalı toplantı, İstanbul Tabip Odası toplantı […]

Devamı