Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!”

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin 5.’si Bursa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ “Kadın, sağlık ve muhafazakârlık” konularının masaya yatırıldığı 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Muhafazakârlık ve neoliberal sağlık politikaları birlikteliğiyle, kadın sağlığını bütüncül ele alan yaklaşımdan çok annelik […]

Devamı