TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde TTB Etik Bildirgeleri görüşüldü

Tıp Dünyası – ANKARA –  Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Bildirgeleri’nin güncellenmesi ve yeni hazırlanan etik bildirgelerin onaylanarak kabul edilmesi amacıyla düzenlenen, TTB 71. Olağanüstü Büyük Kongresi, 24 Kasım 2019 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirildi. Açılış ve saygı duruşunun ardından Divan oluşturuldu. TTB önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı Prof. Raşit Tükel’in Divan Başkanlığı’na ve Tekirdağ Tabip […]

Devamı

TTB Etik Kurulu: Aşı karşıtlığı bağışıklama için tehdittir

TTB Etik Kurulu, “Aşı Konusunda Yaşanan Tereddütler, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı Konusunda Görüş”ünü açıkladı. Aşının insanlığın müşterek bir değeri olduğunu vurgulayan TTB Etik Kurulu, aşı karşıtlığının bağışıklama için bir tehdit olduğunu belirtti. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu tarafından hazırlanan “Aşı Konusunda Yaşanan Tereddütler, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı Konusunda […]

Devamı