Sağlık sistemine güvensizlik aşı kararsızlığını pekiştiriyor

“Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı için sağlığı tehdit eden on neden arasında aşı kararsızlığını da sayıyor. Şu anda yılda 2-3 milyon ölüm aşıyla önlenebiliyorken aşı ve aşı yaptırma konusunda tereddüt, kararsızlık, isteksizlik ve aşının reddi, aşı ile önlenebilir hastalıklarla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi tersine çevirme tehlikesini getiriyor. Artan kızamık vakalarında ve dünya çapında görülen salgınlarda aşı […]

Devamı

Bağışıklama zorunlu olmalı mı?

“Tıp etiği açısından birey özerkliği genellikle ön plandadır; zorla tıbbi müdahale olamayacağını savunuruz daima. Ancak kişinin karar verme yeterliğinin olmadığı durumlarda birey özerkliği ve buna bağlı olarak kişilik haklarının kullanımına dair bir istisna oluşur. Başkalarının yaşam ve sağlığı işin içine girdiği zaman bu hakkın kullanımı daha da tartışmalı hale geliyor. Dolayısıyla bağışıklama konusunda toplum sağlığı […]

Devamı

Birinci Basamak Sağlık Sistemi Yeniden Kurulmalıdır!

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) –  Birinci basamak sağlık kurumları tarafından sunulan, kişiye yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin durumuyla ilgili, iller bazında, herhangi bir veriye ulaşamayalı neredeyse 17 yıl oldu. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sonuncusu 2001 yılın için yayımlanan İstatistik Yıllığı’nda sağlık ocağı ve sağlık evlerinde […]

Devamı