Sezarın Kasparileri vs TTB’nin Tabipleri

Dr. Vedat Bulut Ankara Tabip Odası Başkanı –  Roma ve eyaletlerinde saraylarda saltanatlarını sürdüren bir avuç oligark, Sezarlar ve asiller, paryaların emekleri üzerinde saltanatlarını ve servetlerini oluşturdular. Onlar da üç kıtada at koşturdular. Bunlarla övündüler. Çağ savaşların, katliamların, bu savaş ve katliamlardan elde edilen ganimetle, vergi ve haraçlardan gelirle sürdürülen bir iktisadi yapının var olduğu […]

Devamı