Kişisel Sağlık Verileri Korunmalıdır!

Hekimlerin hastalarına ait tıbbi ve kişisel bilgileri saklamaları, hasta hekim ilişkisinde çok önemli olan güven duygusunun oluşmasının temelini oluşturur. Hasta olan kişi, başkalarıyla paylaşılabileceği kaygısı duymadan hekime kendine ait her türlü bilgiyi aktarabilmelidir. Mahremiyete saygı ve gizlilik, aslında hasta ile hekim arasında adı konulmamış bir anlaşmaya bağlı kalınmasıdır. Hekimlerin sır saklama yükümlülüğünün kökleri, 2500 yıl […]

Devamı