Kişisel verilerin korunması insan hakkıdır

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 03 – 04 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Av. Özgür Erbaş Kişisel sağlık verileri konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmek, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, çözüme yönelik öneriler geliştirmek adına Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk […]

Devamı