Sağlıkta Dönüşüm Programı çöktü!

TTB Merkez Konseyi “Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” başlığı ile yürüttüğü 14 Mart etkinlikleri kapsamında, Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği ve Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili olarak hazırladığı broşürleri kamuoyu ile paylaştı.  — GSS çıkmazda! GSS uygulaması ile Hükümet’in vaat ettiğinin aksine, sağlık hizmetlerinin maliyeti artmış, koruyucu hekimlik uygulamaları teşvik edilmemiş, ilaç ve tıbbi malzeme harcamaları […]

Devamı