Meslek hastalığı tanısı koymak, işten atılma sebebi!

İşyeri hekimlerinin mesleki bağımsızlıklarına müdahale edilerek işyeri hekimliği yapmaları engelleniyor. İşçilerin sağlıklarının bozulmasına göz yumuluyor. Dr. Sedat Abbasoğlu Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı İşçilerin çalışma ortamları ve üretim sürecinin bir bütününden kaynaklanan meslek hastalıkları işçi sağlığının kanayan yaralarından ve öyle görünüyor ki olmaya da devam edecek. Kapitalist üretim ve bölüşümün egemen […]

Devamı