TTB Genel Yönetim Kurulu’ndan ortak karar: “Hekimlik ve insanlık değerlerine müdahalelere sessiz kalmayacağız”

TTB Merkez Konseyi üyelerinin, tabip odası yöneticilerinin, TTB’nin kol, çalışma grupları ve yayın organları temsilcilerinin katılımıyla 24 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK), 11 Kasım 2018 tarihinde TBMM’de kabul edilen torba yasa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hekimlere ve […]

Devamı