Sağlığımız için aydınlık bir gelecek istiyoruz!

TTB Merkez Konseyi, 24 Haziran seçimleri öncesinde yeni dönemde sağlık alanındaki taleplerini açıkladı. Açıklamada, “Sağlıklı bir toplum için; barışın egemen olduğu, özgür, demokratik ve laik bir ülke için; işçilerin, emekçilerin ve tüm halkımızın, kendilerini ilgilendiren her konuda söz, yetki ve karar hakkının olduğu bir gelecek için TAMAM diyoruz” denildi. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri […]

Devamı

Seçimler bitti mücadeleye devam

AKP 1 Kasım seçimlerindeki taktiğini esas itibariyle toplumu korku ve terör yoluyla teslim almaya odakladığı için sağlık da dahil sosyal politikaları öne çıkmadı. Gene de, geçmiş dönemden kalma ucuz propaganda afişleri billboardlarda yerini aldı, hamileliği balayında ortaya çıkan hastanın kara ve hava ambulanslarıyla hastaneye yetiştirildiği AKP reklamlarını hep birlikte izledik. Dr. Osman Öztürk Aslında daha […]

Devamı

Hekimlerin seçimi belli

Türkiye 7 Haziran 2015'te Genel Seçim'e gidiyor. Hekimlerin seçimi belli Türkiye 2015 Haziran’ında yapılacak genel seçimlere hazırlanıyor. Hekimler, sağlık alanında yaklaşık 13 yıldır bir yıkım programını uygulayan AKP Hükümeti’ne tepkili. Sağlık alanının ticarileştirilmesinden, sağlık hakkının vatandaşların elinden alınmasından, sağlık çalışanlarının özlük haklarının gaspedilmesinden, çalışma koşullarının kötüleştirilmesinden, tıp eğitiminin niteliksizleştirilmesinden, sağlık alanında şiddetin artmasından yakınıyorlar. Hekimlerin […]

Devamı