Sağlıkta Dönüşüm Programı çöktü!

TTB Merkez Konseyi “Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” başlığı ile yürüttüğü 14 Mart etkinlikleri kapsamında, Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği ve Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili olarak hazırladığı broşürleri kamuoyu ile paylaştı.  — GSS çıkmazda! GSS uygulaması ile Hükümet’in vaat ettiğinin aksine, sağlık hizmetlerinin maliyeti artmış, koruyucu hekimlik uygulamaları teşvik edilmemiş, ilaç ve tıbbi malzeme harcamaları […]

Devamı

Sağlık İşletmeleri Modeli Çökerken…

AKP hükümetlerinin 14 yıldır uygulamakta olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programında (SDP); (1) Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi uygulamasına geçilmesi, (2) piyasa ekonomisine uygun olarak hastanelerin sağlık işletmeleri haline getirilmeleri öncelikli olarak yer alır. Bir önceki yazımın konusu, SDP’nin temel ayaklarından olan GSS sisteminin iflasın eşiğinde oluşuydu. Meclis’te kabul edildiği tarihten uygulanabilmesine kadar 6 sene geçmesi gereken, […]

Devamı

Genel Sağlık Sigortası Sisteminin İflası mı?

Şubat 2017’de, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.502 TL; gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.893 TL olarak açıklandı. Bu verilere […]

Devamı