Barış mücadelecisi hekimler onurumuzdur!

TTB eski başkanları Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof. Dr. Özdemir Aktan ile TTB eski Yüksek Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attıkları için yargılandıkları davalarda hapis cezaları verildi. TTB, hapis cezalarına tepki göstererek, barış isteyen tüm hekimlerle dayanışma içinde olduğunu bildirdi. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ […]

Devamı

Mehmet Zencir ve Nergül Çördük’ün yanındayız!

689 sayılı KHK ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevlerinden ihraç edilen 2010-2014 dönemi TTB Merkez Konseyi üyesi ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir ve çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ 29 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç […]

Devamı

Timsah ya da Bir Oyunun Perde Arkası

Dr. Ali Özyurt –  27 Mayıs askeri darbesi sonrası 114 sayılı kanunla 147 öğretim üyesi ihraç edilir. Bu öğretim üyeleri en yakın çalışma arkadaşları ve askeri yönetime yakın üniversite çevresi tarafından komünist vb. yaftalamalar ile büyük bir haksızlığa uğrayan, hiçbir suçu olmayan profesör, doçent ve diğer üniversite öğretim üyeleridir. Bu öğretim üyelerinin bir kısmı depresyona […]

Devamı