5. maddeyi hazırlayan ve kabul edenlerin hekim olması çok hazin

Av. Mustafa Güler, başta 5. madde olmak üzere Sağlık Torba Yasası’nda kabul edilen bir kısım düzenlemenin yasamanın sınırlarının dışında olduğunu söyledi. “Bu derece ölçüsüz ve kaba bir yasayı görmemiştik” diyen Mustafa Güler, hekimlerin çalışma, eğitim, sosyal güvenlik haklarını engelleyen 5. maddenin Anayasa Mahkemesi’nden dönmesi gerektiğini kaydetti. Mutlu Sereli Kaan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun […]

Devamı

Kandırmaca değil, hakkımızı istiyoruz!

“Sağlıkta şiddet yasası” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sağlık alanındaki en ağır, en acımasız, hukuk tanımayan düzenlemelerini içeren Sağlık Torba Yasası’nı hekimlerin önüne getiren AKP, başta TTB ve tabip odaları olmak üzere, sendikalar ve sağlık meslek örgütlerinin, hekimlerin, muhalefet partilerinin milletvekillerinin ve uluslararası hekim örgütlerinin tepkisiyle karşılaştı. Yasa teklifinin TBMM’de görüşülmeye başlandığı ilk andan itibaren TTB […]

Devamı