İstanbul’da Şiddet Sonucu Yaşamını Yitiren Çalışma Arkadaşımız Tuğrul Okudan İçin Eylemdeydik: Üzgünüz, Öfkeliyiz! Şiddetle Mücadele TBMM’nin Öncelikli Gündemi Olmalıdır!

Gündem

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tabip odaları ve sağlık emek-meslek örgütleri, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’nde görev yapan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine 15 Eylül 2022 günü birçok ilde basın açıklamaları düzenledi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki basın açıklamalarına ve anma etkinliklerine katılım sağladı. Hasta ve hasta yakınları da sağlık çalışanlarına destek verdi.

Yapılan basın açıklamalarında sağlıkta şiddet ile ilgili yasaların da, “Beyaz Reform” adı altındaki düzenlemelerin de sağlıkta şiddeti azaltmadığına dikkat çekildi. TTB’nin önerdiği yasa teklifinin TBMM’de öncelikli gündem yapılması gerektiğinin vurgulandığı basın açıklamalarında sağlık hizmeti sunumunda yer alan herkesin sağlık emekçisi olarak kabul edilmesi gerektiğinin de altı çizildi.