/ Kategori / bağışıklama

Sağlık sistemine güvensizlik aşı kararsızlığını pekiştiriyor

12 Haziran 2019 - 16:29 / Haberler

“Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı için sağlığı tehdit eden on neden arasında aşı kararsızlığını da sayıyor. Şu anda yılda 2-3 milyon ölüm aşıyla önlenebiliyorken aşı ve aşı yaptırma konusunda tereddüt, kararsızlık, isteksizlik…

Aşı meselesinde ihtiyacımız olan ne?

12 Haziran 2019 - 16:25 / Haberler

Dr. Nilay Etiler TTB Halk Sağlığı Kol Başkanı -  Aşı ile ilgili konular son dönemde hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun gündemini…

Bağışıklama zorunlu olmalı mı?

12 Haziran 2019 - 16:20 / Haberler

“Tıp etiği açısından birey özerkliği genellikle ön plandadır; zorla tıbbi müdahale olamayacağını savunuruz daima. Ancak kişinin karar…

Birinci Basamak Sağlık Sistemi Yeniden Kurulmalıdır!

12 Haziran 2019 - 16:17 / Haberler

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) -  Birinci basamak sağlık kurumları tarafından sunulan, kişiye yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin durumuyla ilgili, iller bazında, herhangi bir veriye ulaşamayalı…